Setelah log keluar dari akaun anda, pada saat berikutnya anda ingin memasuki Aplikasi BigChoySun, anda diminta memasukkan nombor telefon anda agar akaun anda masuk ke dalam aplikasi.